Εργαστήριο Ρομποτικής

H εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί μία καινοτόμα δημιουργική δραστηριότητα μάθησης και παιχνιδιού που βασίζεται στο μοντέλο της διερευνητικής μάθησης. Χρησιμοποιεί την μεθοδολογία STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) και έχει στόχο να εξοικειώσει το παιδί με αυτές τις επιστήμες, μέσα από  μία παιγνιώδη διαδικασία! Παράλληλα, το παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα δηλαδή την κριτική σκέψη, την συνεργασία, την επίλυση προβλήματος, την ελεύθερη έκφραση, τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης κ.ά. Μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία το παιδί εισάγεται στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, προσόν απαραίτητο για την σύγχρονη επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη!

Κωνσταντίνα Ράπτη: Με εφόδιο την πίστη στην ιδέα της δημιουργικότητας αλλά και την έγνοια για τα παιδιά, απέκτησα το Πτυχίο μου από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας και συμπλήρωσα  τις σπουδές  με  το Μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έτσι, η αγάπη για τα παιδιά, η γνώση  αλλά και η εμπράγματη  προσφορά, αποτυπώθηκαν ευεργετικά, ως πολιτισμικά στοιχειά, στον κλάδο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Συγχρόνως, πλαισίωσα τις σπουδές μου   με την λήψη της επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της πιστοποίησης Γραφής και Ανάγνωσης Braille. Τώρα όλα τα Project είναι προσβάσιμα σε όλα τα παιδιά και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα μελλοντικά δικά τους βήματα στον κόσμο της τεχνολογίας και της επιστήμης. Άλλωστε για αυτά δημιουργώ, από αυτά εμπνέομαι!

Close Menu